Tilmelding for elever 2019 - OMC

Eksperimentarium i Klassisk Sang på Svanekegaarden

Sted:  Svanekegaarden, Skippergade 2-8, 3740 Svaneke

Undervisere:  Gitta-Maria Sjöberg, Mette Borg & Karin Holm

Dato: 15. – 19. Juli 2019

Tilmeldings frist: Onsdag den 15. maj 2019 (Svar på tilmelding snarest derefter)

Tider (absolut foreløbige) Alle dage opvarmn. kl. 9-10:                       

  • mandag formiddag ankomst
  • mandag eftermiddag møde med Karin
  • tirsdag 10.00-17.00- Masterclass
  • onsdag 10.00-17.00- Masterclass
  • torsdag 10.00-17.00- Masterclass
  • fredag masterclass evaluering og koncert kl. 19.30
  • lørdag hjemrejse - husk at bestille færgebillet i god tid

Målgruppe Aktive: Professionelt udøvende sangere/skuespillere og studerende på højt niveau.

Program:  Undervisning mellem kl. 9 og kl. 17 i moduler à 45 min. Frokostpause og en kaffepause ind imellem. Prøverne, der har workshop-karakter, vil være åbne for interesserede tilhørere fra kl 10 – 17, ligesom der også vil være foredrag med Mette Borg hver dag. Der afsluttes med en koncert om aftenen d. 20. juli, hvor programmet vil være det samme materiale, som man har arbejdet med i undervisningen. Koncerten er for et betalende publikum.

Deltagere: Opera- og liedsangere, enten under uddannelse eller færdiguddannede

Publikum: Publikum til prøverne er meget velkomne 

Sprog: Der undervises på dansk samt, i visse tilfælde, svensk og        engelsk

Antal deltagere:  8-9

Overnatning:  I enkeltværelser og i lejligheder med fælles adgang til toilet, bad, køkken, opholdsrum – overnatning er med i prisen.            

Måltider:  Deltagerne er velkomne til evt. at arrangere fællesspisning i kantinen for egen regning

Transport: er for egen regning

Pris:   4.500,00 DKK    

Tilmelding:

Frem til 15. maj: Foreløbig tilmelding mod gebyr DKK 1.000 som fratrækkes deltagergebyr ved endelig tilmelding.

Frem til 1. junij bindende tilmelding mod betaling af rest DKK. 3.500,- eller fuldt beløb kr. 4.500

Svar om optagelse - senest 15. juni 2019 – Såfremt du ikke er optaget returneres det fulde beløb.

Framelding: Ved framelding før 1. juli tilbagebetales kr. 4.000,- herefter tilbagebetales ikke.

Der er rift om pladserne og derfor bedes elever melde til så hurtigt som muligt.

Bank info: Nordea reg nr. 0650 konto: 6505 748 601 - Nordea, Denmark: Swift NDEADKKK  - IBAN: DK2620006505748601 

                                                             

Tilmelding:  Personoplysninger, nationalitet, CV, Foto i HØJ opløsning, samt det repertoire du vil arbejde med.

Forberedelse: En operaarie og en romance/sang/lied – eller 2 operaarier indstuderes -  inden masterclassen begynder. 

NB. Ang. nodematerialet: Nodematerialet skal sendes digitalt til de 3 undervisere, senest 3 uger før masterclassen begynder. Desuden skal det uddeles til underviserne som PRINT når masterclassen går igang. Dette er meget vigtigt, da Svanekegaarden ikke kan påtage sig arbejdet med at printe, samle og fordele materialet. 

De tre underviseres mailadresser er følgende: gittamarias@gmail.com - metborg@webspeed.dk -  Karin-holm@telia.com

Tilmeldings adr.: Svanekegaarden, Skippergade 2-8, DK-3740 Svaneke Att.: Mie Hjort, Tlf +45 56 49 73 72, mail: booking@svanekegaarden.dk, www.Svanekegaarden.dk

NB – Vigtigt:  I tilfælde af mange tilmeldinger, kan det blive nødvendigt med en udvælgelse. Derfor bedes de, der ønsker at deltage i kurset, sende et demobånd, CD eller lydfil til den ene underviser, Gitta-Maria Sjöberg, Ydunsvej 16, 3000 Helsingør