SKK Bestyrelse

Hvem er med i bestyrelsen?

Kunst- og kulturforeningens bestyrelse 2017:

(opdat. 24. marts 2018)

 

Formand

Vibeke Eskesen

Tlf. privat: 56 49 60 38

Mobil: 30 13 45 18

Mail: vibeke.eskesen@mail.dk

 

Næstformand

Inger Lassen

Mobil: 51 43 61 01

Mail: lasseninger@gmail.com

 

Kasserer

Gudny Nielsen

Tlf. privat: 43 52 24 14

Mobil: 61 85 88 77

Mail: gudny.nielsen@gmail.com

 

Sekretær

Jette Spangsby

Mobil: 28 55 19 44

Mail: spangsby@gmail.com

 

Medlem

Jørgen Badsted

Mobil: 22 42 62 30

Mail: jorgen.badsted@gmail.com

 

Medlem:

Lone Thrane

Tlf. privat: 56 91 19 65

Mobil: 40 47 57 65

Mail: loneogniels@gmail.com

 

Medlem:

Helga Trap

Tlf. privat: 56 49 49 76

Mobil: 30 89 01 94

Mail: vosborg@mail.dk

 

Suppleanter:

Nanna Wermelin

Mobil:  21 61 28 64

Mail:nw@cabh.dk

  

Dennis Støvring

Mobil: 40 95 07 09

Mail: dennis@svaneke17.dk

 

Revisor:

Keld Poulsen

Tlf. privat: 56 49 46 95

 

 

 

 

SKK Bestyrelse